Δείτε τις online υπηρεσίες της Ψυχιάτρου Σταυρούλας Γιαννίτση

Μπορείτε να αγοράσετε τις συνεδρίες σας online και να τις πραγματοποιήσετε είτε διά ζώσης, είτε μέσω skype.