Υπηρεσίες Ψυχιάτρου Σταυρούλας Γιαννίτση

Υπηρεσίες Κλινικής Ψυχιατρικής

Περιλαμβάνουν την ακριβή εκτίμηση της παρούσας ή και παρελθούσας συμπτωματολογίας για την οποία προσέρχεται ο ενδιαφερόμενος καθώς και την αξιολόγηση των ψυχικών λειτουργιών του, ποσοτικά και ποιοτικά, τα οποία επιτυγχάνονται μέσω λεπτομερειακής λήψης του Ψυχιατρικού ιστορικού κατά την διάρκεια της Ψυχιατρικής Εξέτασης και οδηγούν στη διαγνωστική διαδικασία της διαταραχής και την κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση με ψυχολογικές θεραπείες ή και φαρμακευτική αγωγή.

Το φάσμα των διαταραχών που αντιμετωπίζω είναι ευρύ και ενδεικτικά αναφέρονται οι Διαταραχές: Γενικευμένου Άγχους, Πανικού, Ιδεοψυχαναγκαστικές, Φοβικές, Μείζων Κατάθλιψη, Δυσθυμία, Λανθάνουσα Κατάθλιψη, Κυκλοθυμική Διαταραχή, Διαταραχές Ύπνου κ.λ.π.

Πιστεύω στον καθοριστικό ρόλο που παίζει η ενσυναισθητική παρουσία και η φροντίδα του ανθρώπου / θεραπευόμενου ήδη από την αρχή της Ψυχιατρικής εξέτασης. Η στάση του θεραπευτή καθώς και το κίνητρο του θεραπευόμενου είναι βασικοί παράγοντες για την ψυχική αλλαγή.

Υπηρεσίες Ψυχοσωματικής Ιατρικής

Πολλές σωματικές διαταραχές (αναπνευστικές, καρδιαγγειακές, γαστρεντερικές, μυοσκελετικές, δερματολογικές και αρκετές άλλες) έχουν και ψυχολογικούς αιτογενετικούς παράγοντες, άλλοτε σε μεγαλύτερο και άλλοτε σε μικρότερο βαθμό. Για το λόγο αυτό αποτελούν συχνά αντικείμενο Ψυχιατρικής – Ψυχοθεραπευτικής Αντιμετώπισης.

Ακόμη και εάν η αιτιοπαθογένεια είναι εμφανώς βιολογική, ή ίδια η σωματική νόσος έχει αντίκτυπο στην Ψυχολογική κατάσταση του ασθενούς.

Η Ψυχοσωματική Ιατρική εισάγει τη λεγόμενη “ολιστική προσέγγιση” που είναι αντίθετη με την αποσπασματική αντίληψη του πάσχοντος οργάνου και σύμφωνη με την αρχαία Ελληνική προσέγγιση του ασθενούς ως ανθρώπινο όλον. Ο Σωκράτης στο έργο του Πλάτωνος ” Χαρμίδης” έλεγε χαρακτηριστικά: “Όπως δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε τα μάτια χωρίς το κεφάλι και το κεφάλι χωρίς το σώμα, έτσι δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε το σώμα χωρίς την ψυχή.

Υπηρεσίες Ψυχοθεραπείας / Ατομική Ψυχοθεραπεία

Η Ατομική Ψυχοθεραπεία βιώνεται στο Ψυχοδυναμικό Πλαίσιο της συνεδρίας ως μια εξελικτική διαδικασία λεκτικοποίησης συναισθηματικών εμπειριών, αυτογνωσίας και θεραπευτικής αλλαγής, η οποία πραγματώνεται κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου και εξελίσσεται δυναμικά στο ασφαλές περιβάλλον της σχέσης με τον θεραπευτή.

Ιστορία Ψυχοθεραπείας

Οι πρόγονοι της Ψυχοθεραπείας μπορούμε να πούμε ότι ήταν σε βάθος χρόνου οι Σαμάνοι και οι μάγοι  των πρωτόγονων φυλών καθώς επίσης η φιλοσοφία και η λογοτεχνία που τροφοδότησαν την ανάπτυξη της Ψυχολογίας.

Στα τέλη του 19ου αιώνα ο Sigmund Freud, Νευρολόγος και Νευροφυσιολόγος με σημαντική γνώση των φυσικών επιστημών αποφάσισε να μελετήσει με καθαρά Ψυχολογικές μεθόδους την ανθρώπινη συμπεριφορά. Έτσι προέκυψαν οι βάσεις για την ανάπτυξη αφενός της Ψυχανάλυσης ως γέφυρας της Ψυχολογίας με την Ψυχοπαθολογία και κατ’ επέκταση ως θεραπευτικής μεθόδου και αφετέρου της Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας με διάφορες μεταφροϋδικές ψυχοδυναμικές προσεγγίσεις.

Ψυχοδυναμικές εννοούμε τις θεραπείες που βασίζονται στην υπόθεση ότι συγκρουόμενες δυνάμεις μέσα στον άνθρωπο ευθύνονται για τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τις συμπεριφορές του και θεωρείται δεδομένο ότι ορισμένες από αυτές τις δυνάμεις βρίσκονται σε διάφορα επίπεδα συνειδητότητας ενώ μερικές είναι εντελώς ασυνείδητες.

Υπηρεσίες Ψυχοθεραπείας / Ομαδική Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία

Η Ομαδική Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία, όπως και η Ατομική Ψυχοθεραπεία βοηθούν τους ανθρώπους να βελτιώσουν τις ικανότητές τους στις ενδοπροσωπικές και διαπροσωπικές σχέσεις και να αντιμετωπίζουν πιο ικανοποιητικά τα προβλήματα της ζωής τους.

Η έμφαση που δίνεται στις σχέσεις των μελών εντός της ομάδας συντελεί στην ανάδυση ομαδικών δυναμικών και θεραπευτικών παραγόντων (π.χ. διορθωτική συναισθηματική εμπειρία) που οδηγούν στην προσωπική ανάπτυξη, αυτογνωσία και θεραπευτική αλλαγή. Στο βιβλίο μου “Ψυχοσωματική και Ομαδική Ψυχοθεραπεία” αναπτύσσονται εκτενώς όλες οι πλευρές αυτής της θεραπείας.

Ιστορία Ομαδικής Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας

Ο Freud το 1906 οργάνωσε με μια ομάδα οπαδών του, την Ψυχαναλυτική εταιρεία της Βιέννης, στην οποία συμμετείχαν σε τακτικές εβδομαδιαίες συναντήσεις τα βράδια της Τετάρτης (1906-1918), με σκοπό την προώθηση της Ψυχαναλυτικής γνώσης.  Ο Freud επιχείρησε να αναλύσει την ομάδα αυτών των ανθρώπων, και με αυτή μόνο την έννοια (και όχι την θεραπευτική), θα μπορούσαμε να τον ονομάσουμε ως πρώτο Ψυχαναλυτή ομάδας.

Οι πρώτες απόπειρες Ομαδικής Ψυχοθεραπείας γίνονται το 1907 από ένα μη Ψυχίατρο γιατρό τον Pratt, στο νοσοκομείο της Βοστώνης σε συνεργασία με ιερωμένους. Οι θεραπευόμενοι ήταν άποροι φυματικοί ασθενείς. Έκτοτε ακολούθησαν διάφορες εξελίξεις, ώσπου στην περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ο S.H Foulkes στο πλαίσιο της στρατιωτικής ιατρικής στο νοσοκομείο του Northfield στην Αγγλία, καθιερώνει τις μικρές θεραπευτικές ομάδες αναλυτικού τύπου και βάζει τις βάσεις για την Ομαδική Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία. Κατά τον Foulkes η ανάδυση της θεραπευτικής διαδικασίας είναι αναπόσπαστα δεμένη με δυο λειτουργίες του συντονιστή, την “δυναμική διαχείριση” και την “θεραπευτική λειτουργία”.

Η πρώτη έχει να κάνει με την τήρηση των ορίων της ομάδας και η δεύτερη με το να ενθαρρύνει την ενεργητική συμμετοχή των μελών, να δίνει έμφαση στο “εδώ και τώρα”, να επιτρέψει να εξελιχθούν οι διαδικασίες και να αναδειχθούν η συμφωνία και η διαφωνία, οι απωθημένες τάσεις και οι αντιστάσεις.

Υπηρεσίες Συμβουλευτικής

Πρόκειται για μια διαδικασία που απευθύνεται σε άτομα που βρίσκονται σε κρίσιμη περίοδο της ζωής τους εξαιτίας κάποιων συμβάντων, συνήθως του τύπου των απωλειών (σοβαρή νόσηση, θάνατος, χωρισμός κ.λ.π).

Οι άνθρωποι αυτοί έχουν μεν ανάγκη ψυχολογικής υποστήριξης, συγχρόνως όμως οι καταστάσεις αυτές μπορεί να αποτελέσουν για αυτούς σημαντική ευκαιρία αναγνώρισης και επεξεργασίας των ενδοψυχικών και διαπροσωπικών συγκρούσεων τους με τελικό σκοπό να μπορέσουν να αποφασίσουν και να διαχειριστούν τις δυσκολίες τη ζωής τους και να επιτύχουν μια περαιτέρω προσωπική εξέλιξη.

Τηλέφωνο

(+30) 26510 71054

Ωράριο Λειτουργίας

Όλες οι συνεδρίες γίνονται κατόπιν ραντεβού.