Διάρκεια συνεδρίας: 90 λεπτά.

Ομαδική Συνεδρία – Group Therapy

50,00