Εξειδικεύσεις Ψυχιάτρου Σταυρούλας Γιαννίτση

Ατομική Ψυχοθεραπεία

Στο Ψυχοδυναμικό πλαίσιο της θεραπευτικής συνεδρίας χρησιμοποιείται η συνήθης Ψυχοθεραπευτική διάταξη “πρόσωπο με πρόσωπο”. Σημαντική είναι η δυνατότητα του θεραπευόμενου για ενδοσκόπηση, λεκτική έκφραση σκέψεων, συναισθημάτων, επιθυμιών και αναμνήσεων καθώς και η δυνατότητα ανταπόκρισης στην ψυχική αλλαγή που επιδιώκεται. Εξίσου σημαντική είναι η δυνατότητα του θεραπευτή να ακούει προσεκτικά και να μπαίνει σε θέση θεραπευόμενου (ενσυναίσθηση) χωρίς να χάνει την αντικειμενικότητα του.

Κεντρική σημασία έχει η σχέση Θεραπευτή – Θεραπευόμενου που περιλαμβάνει διαδικασίες επίλυσης ασυνείδητων Ψυχοτραυματικών ενδοψυχικών συγκρούσεων.

Ομαδική Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία

Στη μικρή αναλυτική ομάδα ο Θεραπευτής (συντονιστής) δεν είναι κατευθυντικός, είναι όμως ενθαρρυντικός. Τα μέλη της ομάδας είναι άγνωστα μεταξύ τους συναντώνται σε τακτά χρονικά διαστήματα και δίνεται έμφαση στη δυναμική των σχέσεων που αναπτύσσεται εντός της ομάδας.

Οι ικανότητες των μελών για ενδοσκόπηση και αλληλεπίδραση, το κίνητρο για ψυχική αλλαγή, η ειλικρινής έκφραση συναισθημάτων, η αποδοχή των μελών μεταξύ τους, η εμπιστοσύνη και η συνοχή της ομάδας είναι σημαντικοί παράγοντες για την εξελικτική πορεία της θεραπείας.

Στο βιβλίο μου “Ψυχοσωματική και Ομαδική Ψυχοθεραπεία” αναπτύσσονται εκτενώς όλες οι πλευρές αυτής της θεραπείας.

 

Συνδυασμός Θεραπειών

Η ιδιότητα μου ως Ψυχίατρος και η μακροχρόνια εκπαίδευση μου και εμπειρία στην Ψυχοθεραπεία δίνει την δυνατότητα να προσφέρω στον θεραπευόμενο εναλλακτικές επιλογές όπως Ατομική Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία, Ομαδική Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία, Φαρμακοθεραπεία και συνδυασμό τους.

Ο συνδυασμός της Ατομικής ή Ομαδικής ψυχοθεραπείας με την Φαρμακοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όταν π.χ υπάρχει επιτακτική η ανάγκη της ανακούφισης από τα συμπτώματα της Ψυχικής ή Ψυχοσωματικής διαταραχής.

Τηλέφωνο

(+30) 26510 71054

Ωράριο Λειτουργίας

Όλες οι συνεδρίες γίνονται κατόπιν ραντεβού.