Διάρκεια συνεδρίας: 45 λεπτά.

2 Συνεδρίες Ψυχοθεραπείας

110,00